Y01.0001 - Taşıma İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0001 - Taşıma İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0001 - Taşıma İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameTaşıma İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Taşıma İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Taşıma, her türlü malzemenin bulundukları yerden işyerine, dolguya, depoya nakledilmesi işidir. Kazıdan çıkan her tür malzemenin, yıkımdan çıkan her türlü enkazın, sözleşme ve eklerinde satın alma yeri ocak, fabrika veya depo olarak gösterilen ve taşıma, yükleme-boşaltma bedellerinin ayrıca ödeneceği belirtilen her tür malzemenin ne şekilde taşınacağı, taşıma bedellerinin taşıma yolu uzunluğu ve formüllerine göre nasıl hesaplanacağı, dikkate alınacak birim hacim ağırlıkları ve tesviye işlerindeki taşıma işleri ile ilgili esasları Taşıma İşleri Genel Teknik Şartnamesinde detaylı olarak belirtilmiştir.


Y01.0002 - Kazı ve Dolgu İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0002 - Kazı ve Dolgu İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0002 - Kazı ve Dolgu İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameKazı ve Dolgu İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Kazı ve Dolgu İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Maliyet de önemli ölçüde etkisi olan kazı ve dolgu işleri işin en başında yer aldığı için hem hata payı yüksek hem de hataların telafisi maliyetli olan bir adımdır. Bu şartnamede zemin cinsleri, kazı tarifleri ile birlikte alınacak önlemler, dolgu işlemleri, dolguda kullanılacak malzeme özellikleri detaylı olarak belirtilmiştir.


Y01.0003 - Yıkma ve Sökme İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0003 - Yıkma ve Sökme İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0003 - Yıkma ve Sökme İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameYıkma ve Sökme İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Yıkma ve Sökme İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Hasarlı veya hasarsız yapılarda yapılacak yıkma ve sökme ile enkazın çevreye zarar vermemesi için yapı etrafına koruma perdeleri ve gerektiğinde iksa ve destekleme tertibatı yapılması, ağaç ve funda kesme ve sökme işlerine ilişkin esaslara detaylı olarak Yıkma ve Sökme İşleri Genel Teknik Şartnamesinde belirtilmiştir.


Y01.0004 - Kazık İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0004 - Kazık İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0004 - Kazık İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameKazık İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Kazık İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Yapıların temellendirilmesinde, toprak kaymalarını önlemede, dayanma yapılarında, iksa vesair işlerde her çap ve derinlikte delme kazıklar ile her türlü ahşap, çelik ve betonarme çakma kazıklarla ilgili esasları Kazık İşleri Genel Teknik Şartnamesine bulabilirsiniz.


Y01.0005 - Tünel İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0005 - Tünel İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0005 - Tünel İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameTünel İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Tünel İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Tünel yapımında yer altı kazı, iksa, kaplama, koruma hücreleri ve havalandırma işlerine ilişkin esaslara ait detaylı bilgiler Tünel İşleri Genel Teknik Şartnamesinde belirtilmiştir


Y01.0006 - Çimento Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0006 - Çimento Genel Teknik Şartnamesi Y01.0006 - Çimento Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameÇimento Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Çimento Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Yapı işlerinde kullanılan çimentolar ile ilgili esaslar Çimento Genel Teknik Şartnamesinde belirtilmiştir.


Y01.0007 - Kireç Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0007 - Kireç Genel Teknik Şartnamesi Y01.0007 - Kireç Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameKireç Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Kireç Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Yapı işlerinde kullanılan kireç ile ilgili esaslar Kireç Genel Teknik Şartnamesinde belirtilmiştir.


Y01.0008 - Su Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0008 - Su Genel Teknik Şartnamesi Y01.0008 - Su Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameSu Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Su Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. İnşaat işlerinde kullanılan sularla ilgili esasları detaylı bir şekilde Su Genel Teknik Şartnamesi bulabilirsiniz.


Y01.0009 - Alçı Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0009 - Alçı Genel Teknik Şartnamesi Y01.0009 - Alçı Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameAlçı Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Alçı Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Yapı işlerinde kullanılan yapı alçıları ile ilgili esasları Alçı Genel Teknik şartnamesinde detaylı bir şekilde bulabilirsiniz.


Y01.0010 - Agrega Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0010 - Agrega Genel Teknik Şartnamesi Y01.0010 - Agrega Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameAgrega Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Agrega Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Yapı işlerinde kullanılmaya elverişli olan agregalar ile ilgili esasları Agrega Genel Teknik Şartnamesinde detaylı bir şekilde bulabilirsiniz.


Y01.0011 - Harç Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0011 - Harç Genel Teknik Şartnamesi Y01.0011 - Harç Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameHarç Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Harç Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Çeşitli duvarların örülmesinde, iç ve dış yüzeylerin sıvanmasında, duvar ve döşeme kaplamalarının yapılmasında kullanılan harçlarla ilgili esasları Harç Genel Teknik Şartnamesinde detaylı bir şekilde bulabilirsiniz.


Y01.0012 - Doğal Taş Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0012 - Doğal Taş Genel Teknik Şartnamesi Y01.0012 - Doğal Taş Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameDoğal Taş Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Doğal Taş Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Doğal yapı taşlarını ve bunların kullanıma hazırlanmasına ilişkin esaslarına ait bilgileri Doğal Taş Genel Teknik Şartnamesinde detaylı bir şekilde bulabilirsiniz.


Y01.0013 - Tuğla, Kiremit, Briket, Beton Blok ve Plak, Alçı Blok, Büz Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0013 - Tuğla, Kiremit, Briket, Beton Blok ve Plak, Alçı Blok, Büz Genel Teknik Şartnamesi Y01.0013 - Tuğla, Kiremit, Briket, Beton Blok ve Plak, Alçı Blok, Büz Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameTuğla, Kiremit, Briket, Beton Blok ve Plak, Alçı Blok, Büz Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Tuğla, Kiremit, Briket, Beton Blok ve Plak, Alçı Blok, Büz Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Yapı işlerinde kullanılan çeşitli tuğlaları, kiremitleri; doğal, doğal hafif, yapay hafif agregalarla üretilen briketleri, beton blok ve asmolen blokları; gaz ve köpük beton blokları, kireç kumtaşı blokları, alçı ve alçılı genleştirilmiş perlit blokları; beton bordür ve parke taşları, dış ve iç döşeme beton plakları, büzleri ve bunların hazırlanmasına ilişkin esasları Tuğla, Kiremit, Briket, Beton Blok ve Plak, Alçı Blok, Büz Genel Teknik Şartnamesinde detaylı olarak bulabilirsiniz.


Y01.0014 - Kargir İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0014 - Kargir İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0014 - Kargir İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameKargir İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Kargir İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. yapı işlerinde duvar, döşeme, kaplama, koruma imalatlarının doğal taşlar, tuğlalar, beton ve beton bloklar, hafif beton bloklar, kireç kumtaşı, gazbeton, alçı ve alçılı bloklar, büz vb. malzemeler kullanılarak yapılması esaslarını Kargir İşleri Genel Teknik Şartnamesinde kapsamlı bir şekilde bulabilirsiniz.


Y01.0015 - Cam İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0015 - Cam İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0015 - Cam İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameCam İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Cam İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Yapılarda kullanılan ve şartnamesine uygun olarak yapılmış doğramalara; standartlarına uygun cam levha, lamine cam, lamine emniyet camı ve cam esaslı yalıtım birimlerinin takılması, cam tuğla (blok) ve cam parke uygulamaları ile ilgili teknik esasları Cam İşleri Genel Teknik Şartnamesinde yer almaktadır.


Y01.0016 - Alüminyum İmalat İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0016 - Alüminyum İmalat İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0016 - Alüminyum İmalat İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameAlüminyum İmalat İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Alüminyum İmalat İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Yapılarda kullanılan ısı yalıtımlı ve yalıtımsız alüminyum malzemelerle yapılan kapı, pencere, camekan vb doğrama işleri (çerçeve, kasa, kanat) ile asma tavan, çatı örtüsü, bina cephelerinin kaplanması ve dilatasyon fugası uygulamaları ile ilgili teknik esasları Alüminyum İmalat İşleri Genel Teknik Şartnamesinde detaylı bir şekilde bulabilirsiniz.


Y01.0017 - Sert Plastik (PVC) Profillerle Yapılan Doğrama İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0017 - Sert Plastik (PVC) Profillerle Yapılan Doğrama İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0017 - Sert Plastik (PVC) Profillerle Yapılan Doğrama İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameSert Plastik (PVC) Profillerle Yapılan Doğrama İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Sert Plastik (PVC) Profillerle Yapılan Doğrama İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Yapılarda kullanılan PVC sert plastik doğramalar ile ilgili imalat ve uygulama esaslarına ait detaylı bilgileri Sert Plastik (PVC) Profillerle Yapılan Doğrama İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0018 - Kalıp ve Kalıp İskelesi İşleri Şartnamesi


Y01.0018 - Kalıp ve Kalıp İskelesi İşleri Şartnamesi Y01.0018 - Kalıp ve Kalıp İskelesi İşleri Şartnamesi

Teknik ŞartnameKalıp ve Kalıp İskelesi İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Kalıp ve Kalıp İskelesi İşleri Genel Teknik Şartnamesi aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Kalıp sistemleri, betonarme yapı elemanlarına (kolon, perde, döşeme, kiriş vd.) şekil veren ve betonun istenen mukavemete (taşıma gücüne) ulaşıncaya kadar şeklini emniyetli bir şekilde korumasını sağlayan sistemlerin genel adıdır. Ahşap, Plywood, Çelik, Plastik gibi malzemeler betona form vermek için kalıp işlerinde kullanılırlar.


Y01.0019 - Betonarme Donatı İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0019 - Betonarme Donatı İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0019 - Betonarme Donatı İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameBetonarme Donatı İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Betonarme Donatı İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Betonarme yapılarda kullanım için çubuk, kangal (çubuk, tel) ve doğrultulmuş kangal biçimlerde, imal ve teslim edilen kaynaklanabilir ve kaynaklanmaz donatı çeliğinin performans ve uygulama özelliklerine ilişkin genel gerekleri ve tarifleri Betonarme Donatı İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0020 - Beton İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0020 - Beton İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0020 - Beton İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameBeton İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Beton İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Kalıcı ve geçici beton yapılarda yerinde dökülen beton uygulama işlerini, kullanılacak betonun nitelikleri, betonun taşınması ve teslimi, betonun dökümü, yerleştirilmesi ve sıkıştırılması ile betonun bakım şartları gibi esasları detaylı bir şekilde Beton İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0021 - Önüretimli Betonarme Yapı Elemanları Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0021 - Önüretimli Betonarme Yapı Elemanları Genel Teknik Şartnamesi Y01.0021 - Önüretimli Betonarme Yapı Elemanları Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameÖnüretimli Betonarme Yapı Elemanları Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Önüretimli Betonarme Yapı Elemanları Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Önüretimli ve öngerilmeli önüretimli betonarme yapı elemanlarının üretiminde kullanılacak malzemelerin seçimi ile elemanların üretim, taşıma ve montaj yöntemlerinin tarifini Önüretimli Betonarme Yapı Elemanları Genel Teknik Şartnamesinde detaylı bir şekilde bulabilirsiniz.


Y01.0022 - Endüstriyel Zemin ve Saha Beton İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0022 - Endüstriyel Zemin ve Saha Beton İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0022 - Endüstriyel Zemin ve Saha Beton İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameEndüstriyel Zemin ve Saha Beton İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Endüstriyel Zemin ve Saha Beton İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Endüstriyel zemin ve saha betonlarının yapım işlerinde kullanılacak betonun nitelikleri, betonun taşınması ve teslimi, betonun dökümü, yerleştirilmesi ve sıkıştırılması ile erken yaşta betonun korunması için gerekli koşulları Endüstriyel Zemin ve Saha Beton İşleri Genel Teknik Şartnamesinde detaylı bir şekilde bulabilirsiniz.


Y01.0023 - Geçirimli Beton İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0023 - Geçirimli Beton İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0023 - Geçirimli Beton İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameGeçirimli Beton İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Geçirimli Beton İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Kalıcı ve geçici yapılarda kullanılan geçirimli beton uygulama işlerine ait bilgileri, geleneksel betona göre daha çok hava ve su geçirimliliğinin sağlanmasını, geçirimli betonun tasarım niteliklerini, geçirimli betonun dökümü ve yerleştirilmesi ile uygulamada nitelik gereksinimleri ve bakım şartlarını Geçirimli Beton İşleri Genel Teknik Şartnamesinde detaylı bir şekilde bulabilirsiniz


Y01.0024 - Beton Onarım İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0024 - Beton Onarım İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0024 - Beton Onarım İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameBeton Onarım İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Beton Onarım İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Beton ve betonarme yapıların servis ömrünü arttırmak amacıyla yapılan, onarım, rehabilitasyon ve donatıların korozyona karşı korunması işleri, hasarlı betonun kaldırılması, donatının korozyona karşı korunması ve betonarme yapının onarımı ile çatlak enjeksiyonu hakkında detaylı bilgileri Beton Onarım İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0025 - Betonarme Mantolama İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0025 - Betonarme Mantolama İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0025 - Betonarme Mantolama İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameBetonarme Mantolama İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Betonarme Mantolama İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Betonarme güçlendirme işleri kapsamında yer alan, kırım, kalıp, demir, filiz ekimi ve beton işlerinin uygulanmasına dair, hasarsız yapı elemanlarının veya yapı sistemlerinin veya hasarlı yapı elemanlarının hasarlarının giderilmesi amacı ile yapılan onarımdan sonra, performanslarının iyileştirilmesini sağlamak üzere yapılan işlemlere ait esasları Betonarme Mantolama İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0026 - Kompozit Malzemelerle Güçlendirme İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0026 - Kompozit Malzemelerle Güçlendirme İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0026 - Kompozit Malzemelerle Güçlendirme İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameKompozit Malzemelerle Güçlendirme İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Kompozit Malzemelerle Güçlendirme İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. betonarme yapıların taşıyıcı elemanlarının dayanımlarını ve kesit sünekliklerini arttırmak amacıyla, lifli polimerlerle (FRP) yapılan güçlendirme işleri esaslarını detaylı bir şekilde Kompozit Malzemelerle Güçlendirme İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0027 - Beton Koruma İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0027 - Beton Koruma İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0027 - Beton Koruma İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameBeton Koruma İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Beton Koruma İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Betonarme yapıların taşıyıcı sistemlerini klorür maruziyeti sebebiyle oluşan korozyondan koruyan su itici emprenye (hidrofobik özellikli) malzemeleri ve uygulaması, beton yüzeyleri hava koşullarına, alkalilere ve yaşlanmaya karşı, yüzeyinde film tabakası oluşturarak koruyan kaplama malzemesi ile beton koruma uygulaması esaslarını Beton Koruma İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0028 - Grout İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0028 - Grout İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0028 - Grout İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameGrout İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Grout İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Kullanıma hazır, akıcı harçları (grout) ve standartlarına ait detaylı bilgileri ve uygulama esaslarını Grout İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0029 - Kimyasal Ankraj (Dübel) ile Beton-Beton Birleşimi (Filiz Ekimi) İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0029 - Kimyasal Ankraj (Dübel) ile Beton-Beton Birleşimi (Filiz Ekimi) İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0029 - Kimyasal Ankraj (Dübel) ile Beton-Beton Birleşimi (Filiz Ekimi) İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameKimyasal Ankraj (Dübel) ile Beton-Beton Birleşimi (Filiz Ekimi) İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Kimyasal Ankraj (Dübel) ile Beton-Beton Birleşimi (Filiz Ekimi) İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Kimyasal dübeller ile yapılacak filiz ekimi uygulamalarına (mevcut betonarme yapıya sonradan nervürlü inşaat demiri eklenmesi işi) ait esasları Kimyasal Ankraj (Dübel) ile Beton-Beton Birleşimi (Filiz Ekimi) İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0030 - Mekanik Dübel Kullanılarak Sağlanan Beton-Çelik Bağlantıları İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0030 - Mekanik Dübel Kullanılarak Sağlanan Beton-Çelik Bağlantıları İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0030 - Mekanik Dübel Kullanılarak Sağlanan Beton-Çelik Bağlantıları İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameMekanik Dübel Kullanılarak Sağlanan Beton-Çelik Bağlantıları İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Mekanik Dübel Kullanılarak Sağlanan Beton-Çelik Bağlantıları İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Yapısal veya yapısal olmayan her türlü çelik kolon, kiriş, cephe elemanı, makine ve ekipmanın betona sabitlenmesinde kullanılan mekanik dübellerin uygulamasına ait esaslara detaylı bir şekilde Mekanik Dübel Kullanılarak Sağlanan Beton-Çelik Bağlantıları İşleri Genel Teknik Şartnamesinden ulaşabilirsiniz.


Y01.0031 - Kimyasal Ankraj (Dübel) İle Beton-Çelik Bağlantı İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0031 - Kimyasal Ankraj (Dübel) İle Beton-Çelik Bağlantı İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0031 - Kimyasal Ankraj (Dübel) İle Beton-Çelik Bağlantı İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameKimyasal Ankraj (Dübel) İle Beton-Çelik Bağlantı İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Kimyasal Ankraj (Dübel) İle Beton-Çelik Bağlantı İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Yapısal veya yapısal olmayan her türlü çelik kolon, kiriş, cephe elemanı, makine ve ekipmanın betona sabitlenmesinde kullanılan, tij (gijon) veya nervürlü inşaat demiri (rebar) ile kimyasal dübel (ankraj) kullanılarak sağlanan beton-çelik bağlantılarının uygulama esaslarına Kimyasal Ankraj (Dübel) İle Beton-Çelik Bağlantı İşleri Genel Teknik Şartnamesinden ulaşabilirsiniz.


Y01.0032 - Polimer Bitümlü Örtülerle Temellerde Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0032 - Polimer Bitümlü Örtülerle Temellerde Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0032 - Polimer Bitümlü Örtülerle Temellerde Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnamePolimer Bitümlü Örtülerle Temellerde Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Polimer Bitümlü Örtülerle Temellerde Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Polimer bitümlü örtüler ile temelde ve temel perde duvarlarında ısı yalıtımı ve su yalıtımı yapılması esasları ile su yalıtımı ile birlikte ısı yalıtımının da birbirlerini etkileyebilecek şekilde aynı detayda uygulanması halinde, ısı yalıtım malzeme çeşitlerine ait koşullar Polimer Bitümlü Örtülerle Temellerde Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesinde yer almaktadır.


Y01.0033 - Plastik ve Kauçuk Esaslı Sentetik Örtülerle Temellerde Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0033 - Plastik ve Kauçuk Esaslı Sentetik Örtülerle Temellerde Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0033 - Plastik ve Kauçuk Esaslı Sentetik Örtülerle Temellerde Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnamePlastik ve Kauçuk Esaslı Sentetik Örtülerle Temellerde Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Plastik ve Kauçuk Esaslı Sentetik Örtülerle Temellerde Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Plastik ve kauçuk esaslı sentetik örtüler ile temel ve temel perde duvarlarında su yalıtımı yapılması esaslarına Plastik ve Kauçuk Esaslı Sentetik Örtülerle Temellerde Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesinden ulaşabilirsiniz.


Y01.0034 - Sürme Esaslı Malzemelerle Temellerde Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0034 - Sürme Esaslı Malzemelerle Temellerde Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0034 - Sürme Esaslı Malzemelerle Temellerde Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameSürme Esaslı Malzemelerle Temellerde Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Sürme Esaslı Malzemelerle Temellerde Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Polimer bitüm esaslı kalın kaplamalar ve reçine esaslı (akrilik esaslı malzemeler hariç) sürme su yalıtım malzemeleri ile temellerde su yalıtımı ve ısı yalıtımı yapılması işlerine ait esasları Sürme Esaslı Malzemelerle Temellerde Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0035 - Bitkilendirilmiş Yeşil Çatılarda Polimer Bitümlü Örtülerle Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0035 - Bitkilendirilmiş Yeşil Çatılarda Polimer Bitümlü Örtülerle Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0035 - Bitkilendirilmiş Yeşil Çatılarda Polimer Bitümlü Örtülerle Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameBitkilendirilmiş Yeşil Çatılarda Polimer Bitümlü Örtülerle Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Bitkilendirilmiş Yeşil Çatılarda Polimer Bitümlü Örtülerle Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Teras veya eğimli çatı yüzeyleri üzerinde yapılan seyrek, yarı yoğun, yoğun bitkilendirilmiş yeşil çatılarda polimer bitümlü örtülerle yapılan su yalıtımı işlerine ait esasları detaylı bir şekilde Bitkilendirilmiş Yeşil Çatılarda Polimer Bitümlü Örtülerle Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0036 - Bitkilendirilmiş Yeşil Çatılarda Plastik ve Kauçuk Esaslı Sentetik Örtülerle Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0036 - Bitkilendirilmiş Yeşil Çatılarda Plastik ve Kauçuk Esaslı Sentetik Örtülerle Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0036 - Bitkilendirilmiş Yeşil Çatılarda Plastik ve Kauçuk Esaslı Sentetik Örtülerle Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameBitkilendirilmiş Yeşil Çatılarda Plastik ve Kauçuk Esaslı Sentetik Örtülerle Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Bitkilendirilmiş Yeşil Çatılarda Plastik ve Kauçuk Esaslı Sentetik Örtülerle Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Teras veya eğimli çatı yüzeyleri üzerinde yapılan seyrek, yarı yoğun, yoğun bitkilendirilmiş yeşil çatılarda plastik ve kauçuk esaslı sentetik örtülerle yapılan su yalıtımı işleri esaslarını detaylı bir şekilde Bitkilendirilmiş Yeşil Çatılarda Plastik ve Kauçuk Esaslı Sentetik Örtülerle Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0037 - Bitkilendirilmiş Çatılarda Sürme veya Püskürtme Esaslı Malzemelerle Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0037 - Bitkilendirilmiş Çatılarda Sürme veya Püskürtme Esaslı Malzemelerle Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0037 - Bitkilendirilmiş Çatılarda Sürme veya Püskürtme Esaslı Malzemelerle Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameBitkilendirilmiş Çatılarda Sürme veya Püskürtme Esaslı Malzemelerle Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Bitkilendirilmiş Çatılarda Sürme veya Püskürtme Esaslı Malzemelerle Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Teras veya eğimli çatı yüzeyleri üzerinde yapılan seyrek, yarı yoğun, yoğun bitkilendirilmiş yeşil çatılarda reçine esaslı (akrilik esaslı malzemeler hariç) sürme veya püskürtme esaslı malzemeler ile yapılan su yalıtımı işleri esaslarını detaylı bir şekilde Bitkilendirilmiş Çatılarda Sürme veya Püskürtme Esaslı Malzemelerle Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0038 - Polimer Bitümlü Örtülerle Üzerinde Gezilebilen (Yaya veya Araç Trafiği Olan) Teras Çatılarda Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0038 - Polimer Bitümlü Örtülerle Üzerinde Gezilebilen (Yaya veya Araç Trafiği Olan) Teras Çatılarda Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0038 - Polimer Bitümlü Örtülerle Üzerinde Gezilebilen (Yaya veya Araç Trafiği Olan) Teras Çatılarda Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnamePolimer Bitümlü Örtülerle Üzerinde Gezilebilen (Yaya veya Araç Trafiği Olan) Teras Çatılarda Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Polimer Bitümlü Örtülerle Üzerinde Gezilebilen (Yaya veya Araç Trafiği Olan) Teras Çatılarda Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Polimer bitümlü örtüler ile üzerinde gezilen (yaya veya araç trafiği olan) teras çatıda su yalıtımı yapılması çatılarda oluşabilecek parapet, havalandırma bacası, süzgeç vb. nokta detaylarda su yalıtımı yapılması işleri esaslarını detaylı bir şekilde Polimer Bitümlü Örtülerle Üzerinde Gezilebilen (Yaya veya Araç Trafiği Olan) Teras Çatılarda Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0039 - Plastik ve Kauçuk Esaslı Sentetik Örtüler İle Gezilebilen (Üzerinde Yaya veya Araç Trafiği Olan) Teras Çatılarda Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0039 - Plastik ve Kauçuk Esaslı Sentetik Örtüler İle Gezilebilen (Üzerinde Yaya veya Araç Trafiği Olan) Teras Çatılarda Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0039 - Plastik ve Kauçuk Esaslı Sentetik Örtüler İle Gezilebilen (Üzerinde Yaya veya Araç Trafiği Olan) Teras Çatılarda Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnamePlastik ve Kauçuk Esaslı Sentetik Örtüler İle Gezilebilen (Üzerinde Yaya veya Araç Trafiği Olan) Teras Çatılarda Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Plastik ve Kauçuk Esaslı Sentetik Örtüler İle Gezilebilen (Üzerinde Yaya veya Araç Trafiği Olan) Teras Çatılarda Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Plastik ve Kauçuk Esaslı Sentetik örtüler ile gezilebilir (yaya veya araç trafiği) çatılarda su yalıtımı yapılması işlerine ait esasları detaylı bir şekilde Plastik ve Kauçuk Esaslı Sentetik Örtüler İle Gezilebilen (Üzerinde Yaya veya Araç Trafiği Olan) Teras Çatılarda Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0040 - Sürme veya Püskürtme Malzemeler İle Üzerinde Gezilebilen (Yaya veya Araç Trafiği Olan) Teras Çatılarda Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0040 - Sürme veya Püskürtme Malzemeler İle Üzerinde Gezilebilen (Yaya veya Araç Trafiği Olan) Teras Çatılarda Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0040 - Sürme veya Püskürtme Malzemeler İle Üzerinde Gezilebilen (Yaya veya Araç Trafiği Olan) Teras Çatılarda Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameSürme veya Püskürtme Malzemeler İle Üzerinde Gezilebilen (Yaya veya Araç Trafiği Olan) Teras Çatılarda Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Sürme veya Püskürtme Malzemeler İle Üzerinde Gezilebilen (Yaya veya Araç Trafiği Olan) Teras Çatılarda Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Reçine esaslı malzemeler (akrilik esaslı malzemeler hariç) ile üzerinde gezilebilen (Yaya veya araç trafiği) betonarme teras çatılarda su yalıtımı yapılması işlerine ait esasları detaylı bir şekilde Sürme veya Püskürtme Malzemeler İle Üzerinde Gezilebilen (Yaya veya Araç Trafiği Olan) Teras Çatılarda Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0041 - Polimer Bitümlü Örtülerle Üzerinde Gezilemeyen Teras Çatılarda Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0041 - Polimer Bitümlü Örtülerle Üzerinde Gezilemeyen Teras Çatılarda Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0041 - Polimer Bitümlü Örtülerle Üzerinde Gezilemeyen Teras Çatılarda Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnamePolimer Bitümlü Örtülerle Üzerinde Gezilemeyen Teras Çatılarda Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Polimer Bitümlü Örtülerle Üzerinde Gezilemeyen Teras Çatılarda Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Polimer bitümlü örtüler ile üzerinde gezilemeyen betonarme teras çatılarda ısı yalıtımı, su yalıtımı yapılması çatılarda oluşabilecek parapet, havalandırma bacası, süzgeç vb. nokta detaylarda su yalıtımı yapılması işlerine ait esasları detaylı bir şekilde Polimer Bitümlü Örtülerle Üzerinde Gezilemeyen Teras Çatılarda Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0042 - Plastik ve Kauçuk Esaslı Sentetik Örtülerle Üzerinde Gezilemeyen Teras Çatılarda Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0042 - Plastik ve Kauçuk Esaslı Sentetik Örtülerle Üzerinde Gezilemeyen Teras Çatılarda Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0042 - Plastik ve Kauçuk Esaslı Sentetik Örtülerle Üzerinde Gezilemeyen Teras Çatılarda Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnamePlastik ve Kauçuk Esaslı Sentetik Örtülerle Üzerinde Gezilemeyen Teras Çatılarda Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Plastik ve Kauçuk Esaslı Sentetik Örtülerle Üzerinde Gezilemeyen Teras Çatılarda Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Plastik ve kauçuk esaslı sentetik örtülerle standardına uygun olarak, eğimli çatılarda su yalıtımı yapılması işlerine ait esasları detaylı bir şekilde Plastik ve Kauçuk Esaslı Sentetik Örtülerle Üzerinde Gezilemeyen Teras Çatılarda Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0043 - Sürme veya Püskürtme Malzemelerle Üzerinde Gezilemeyen Teras Çatılarda Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0043 - Sürme veya Püskürtme Malzemelerle Üzerinde Gezilemeyen Teras Çatılarda Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0043 - Sürme veya Püskürtme Malzemelerle Üzerinde Gezilemeyen Teras Çatılarda Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameSürme veya Püskürtme Malzemelerle Üzerinde Gezilemeyen Teras Çatılarda Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Sürme veya Püskürtme Malzemelerle Üzerinde Gezilemeyen Teras Çatılarda Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Reçine esaslı malzemeler (akrilik esaslı malzemeler hariç) ile üzerinde gezilemeyen betonarme teras çatılarda su yalıtımı yapılması işlerine ait esasları detaylı bir şekilde Sürme veya Püskürtme Malzemelerle Üzerinde Gezilemeyen Teras Çatılarda Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0044 - Polimer Bitümlü Örtülerle Üzerinde Gezilemeyen Hafif Metal Çatılarda Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0044 - Polimer Bitümlü Örtülerle Üzerinde Gezilemeyen Hafif Metal Çatılarda Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0044 - Polimer Bitümlü Örtülerle Üzerinde Gezilemeyen Hafif Metal Çatılarda Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnamePolimer Bitümlü Örtülerle Üzerinde Gezilemeyen Hafif Metal Çatılarda Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Polimer Bitümlü Örtülerle Üzerinde Gezilemeyen Hafif Metal Çatılarda Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Polimer bitümlü örtüler ile hafif metal çatılarda ısı yalıtımı, su yalıtımı yapılması ve çatılarda oluşabilecek parapet, havalandırma bacası, süzgeç vb. nokta detaylarda su yalıtımı yapılması işlerine ait esasları detaylı bir şekilde Polimer Bitümlü Örtülerle Üzerinde Gezilemeyen Hafif Metal Çatılarda Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0045 - Plastik Kauçuk Esaslı Sentetik Örtülerle Üzerinde Gezilemeyen Hafif Metal Çatılarda Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0045 - Plastik Kauçuk Esaslı Sentetik Örtülerle Üzerinde Gezilemeyen Hafif Metal Çatılarda Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0045 - Plastik Kauçuk Esaslı Sentetik Örtülerle Üzerinde Gezilemeyen Hafif Metal Çatılarda Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnamePlastik Kauçuk Esaslı Sentetik Örtülerle Üzerinde Gezilemeyen Hafif Metal Çatılarda Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Plastik Kauçuk Esaslı Sentetik Örtülerle Üzerinde Gezilemeyen Hafif Metal Çatılarda Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Plastik kauçuk esaslı sentetik örtüler ile hafif metal çatılarda ısı yalıtımı, su yalıtımı yapılması ve çatılarda oluşabilecek parapet, havalandırma bacası, süzgeç vb. nokta detaylarda su yalıtımı yapılması işlerine ait esasları detaylı bir şekilde Plastik Kauçuk Esaslı Sentetik Örtülerle Üzerinde Gezilemeyen Hafif Metal Çatılarda Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0046 - Islak Hacimlerde Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0046 - Islak Hacimlerde Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0046 - Islak Hacimlerde Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameIslak Hacimlerde Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Islak Hacimlerde Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Islak hacimlerde seramik, vb. karo altında kullanılan çimento, reçine veya dispersiyon esaslı su yalıtım malzemeleri ile yapılan su yalıtımı işlerine ait esasları detaylı bir şekilde Islak Hacimlerde Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0047 - Su Depolarında Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0047 - Su Depolarında Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0047 - Su Depolarında Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameSu Depolarında Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Su Depolarında Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Su depolarında çimento veya reçine esaslı su yalıtım malzemeleri ile üzeri seramik kaplanarak veya kaplanmadan yapılan su yalıtımı işlerine ait esasları detaylı bir şekilde Su Depolarında Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0048 - Havuzlarda Sürme Esaslı Malzemelerle Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0048 - Havuzlarda Sürme Esaslı Malzemelerle Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0048 - Havuzlarda Sürme Esaslı Malzemelerle Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameHavuzlarda Sürme Esaslı Malzemelerle Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Havuzlarda Sürme Esaslı Malzemelerle Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Havuzlarda seramik, vb. karo veya muhtelif kaplamalar altında kullanılan çimento veya reçine esaslı su yalıtım malzemeleri ile yapılan su yalıtımı işlerine ait esasları detaylı bir şekilde Havuzlarda Sürme Esaslı Malzemelerle Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0049 - Havuzlarda Plastik ve Kauçuk Esaslı Sentetik Örtülerle Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0049 - Havuzlarda Plastik ve Kauçuk Esaslı Sentetik Örtülerle Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0049 - Havuzlarda Plastik ve Kauçuk Esaslı Sentetik Örtülerle Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameHavuzlarda Plastik ve Kauçuk Esaslı Sentetik Örtülerle Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Havuzlarda Plastik ve Kauçuk Esaslı Sentetik Örtülerle Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Havuzlarda plastik/kauçuk esaslı sentetik su yalıtım örtüleri ile yapılan su yalıtımı işlerine ait esasları detaylı bir şekilde Havuzlarda Plastik ve Kauçuk Esaslı Sentetik Örtülerle Su Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0050 - Yapısal Su Yalıtım İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0050 - Yapısal Su Yalıtım İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0050 - Yapısal Su Yalıtım İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameYapısal Su Yalıtım İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Yapısal Su Yalıtım İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Binaların temelinde ve zemin altında kalan perde duvarlarında, su depolarında ve havuzlarda suyun geçişinin bütünleşik bir yapı tasarımı ile beton bünyesinde uygun geçirimsizlik ve sızdırmazlık sağlanarak ve gerekli diğer önlemler alınarak engellenmesi amacıyla yapılacak su yalıtım işlerine ait esasları detaylı bir şekilde Yapısal Su Yalıtım İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0051 - Alçı Kompozit Levhalar ile Duvarlarda İçten Isı Yalıtım İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0051 - Alçı Kompozit Levhalar ile Duvarlarda İçten Isı Yalıtım İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0051 - Alçı Kompozit Levhalar ile Duvarlarda İçten Isı Yalıtım İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameAlçı Kompozit Levhalar ile Duvarlarda İçten Isı Yalıtım İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Alçı Kompozit Levhalar ile Duvarlarda İçten Isı Yalıtım İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Bir yüzü alçı levha ile kompozit hale getirilmiş muhtelif ısı yalıtım levhaları ile yapılan içten ısı yalıtımı uygulama esaslarına ait detaylı bilgileri Alçı Kompozit Levhalar ile Duvarlarda İçten Isı Yalıtım İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0052 - Profil ve Kaplamalı Duvarlarda İçten Isı Yalıtım İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0052 - Profil ve Kaplamalı Duvarlarda İçten Isı Yalıtım İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0052 - Profil ve Kaplamalı Duvarlarda İçten Isı Yalıtım İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameProfil ve Kaplamalı Duvarlarda İçten Isı Yalıtım İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Profil ve Kaplamalı Duvarlarda İçten Isı Yalıtım İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Isı yalıtım levha ve şiltelerinin profiller arasına yerleştirilmesi ve üzerinin iç yüzey kaplamalarının monte edilmesi ile yapılan içten ısı yalıtımı uygulama esaslarına ait detaylı bilgileri Profil ve Kaplamalı Duvarlarda İçten Isı Yalıtım İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0053 - Sıva Kaplamalı Duvarlarda İçten Isı Yalıtım İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0053 - Sıva Kaplamalı Duvarlarda İçten Isı Yalıtım İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0053 - Sıva Kaplamalı Duvarlarda İçten Isı Yalıtım İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameSıva Kaplamalı Duvarlarda İçten Isı Yalıtım İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Sıva Kaplamalı Duvarlarda İçten Isı Yalıtım İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Muhtelif ısı yalıtım malzemelerinin içten duvar yüzeyine uygulanması ve üzerinin sıva ile kaplanması ile yapılan ısı yalıtımı uygulama esaslarına ait detaylı bilgileri Sıva Kaplamalı Duvarlarda İçten Isı Yalıtım İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0054 - Duvarlarda Dıştan Isı Yalıtım İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0054 - Duvarlarda Dıştan Isı Yalıtım İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0054 - Duvarlarda Dıştan Isı Yalıtım İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameDuvarlarda Dıştan Isı Yalıtım İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Duvarlarda Dıştan Isı Yalıtım İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Isı yalıtım levhası/plağı içeren sıvalı dış cephe ısı yalıtım sistemleri ile dış duvarlarda ısı yalıtımı uygulama esaslarına ait detaylı bilgileri Duvarlarda Dıştan Isı Yalıtım İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0055 - Toprak Temaslı ve Ara Kat Döşemelerin Isı Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0055 - Toprak Temaslı ve Ara Kat Döşemelerin Isı Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0055 - Toprak Temaslı ve Ara Kat Döşemelerin Isı Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameToprak Temaslı ve Ara Kat Döşemelerin Isı Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Toprak Temaslı ve Ara Kat Döşemelerin Isı Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Ara kat ve toprağa basan döşemelerde yapılan ısı yalıtımı uygulama esaslarına ait detaylı bilgileri Toprak Temaslı ve Ara Kat Döşemelerin Isı Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0056 - Isıtılmayan İç Ortama Bitişik Döşemelerde Isı Yalıtım İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0056 - Isıtılmayan İç Ortama Bitişik Döşemelerde Isı Yalıtım İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0056 - Isıtılmayan İç Ortama Bitişik Döşemelerde Isı Yalıtım İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameIsıtılmayan İç Ortama Bitişik Döşemelerde Isı Yalıtım İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Isıtılmayan İç Ortama Bitişik Döşemelerde Isı Yalıtım İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Isıtılmayan iç ortama bitişik döşemelerde yapılan ısı yalıtımı uygulama esaslarına ait detaylı bilgileri Isıtılmayan İç Ortama Bitişik Döşemelerde Isı Yalıtım İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0057 - Düz Teras Çatı Isı Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0057 - Düz Teras Çatı Isı Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0057 - Düz Teras Çatı Isı Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameDüz Teras Çatı Isı Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Düz Teras Çatı Isı Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Çatı yüzeyleri üzerinde yapılan seyrek, yarı yoğun, yoğun bitkilendirilmiş yeşil çatılarda, üzerinde gezilebilen (Yaya veya araç trafiği) betonarme teras çatılarda, üzerinde gezilemeyen betonarme teras çatılarda üzerine yapılan ısı yalıtımı uygulamalarına ait detaylı bilgileri Isıtılmayan Düz Teras Çatı Isı Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0058 - Kullanılmayan Çatı Arası Döşemelerinde Isı Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0058 - Kullanılmayan Çatı Arası Döşemelerinde Isı Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0058 - Kullanılmayan Çatı Arası Döşemelerinde Isı Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameKullanılmayan Çatı Arası Döşemelerinde Isı Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Kullanılmayan Çatı Arası Döşemelerinde Isı Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Çatı arası kullanılmayan, kırma/eğimli çatılarda, çatı döşemesi üzerine yapılan ısı yalıtımı uygulamalarına ait detaylı bilgileri Isıtılmayan Kullanılmayan Çatı Arası Döşemelerinde Isı Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0059 - Çatı Arası Kullanılan Kırma/Eğimli Çatılarda Mertek Altında Isı Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0059 - Çatı Arası Kullanılan Kırma/Eğimli Çatılarda Mertek Altında Isı Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0059 - Çatı Arası Kullanılan Kırma/Eğimli Çatılarda Mertek Altında Isı Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameÇatı Arası Kullanılan Kırma/Eğimli Çatılarda Mertek Altında Isı Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Çatı Arası Kullanılan Kırma/Eğimli Çatılarda Mertek Altında Isı Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Çatı arası kullanılan kırma/eğimli çatılarda merteklerin altına monte edilen ısı yalıtım malzemeleri ile yapılan uygulamaların detaylı bilgilerini Çatı Arası Kullanılan Kırma/Eğimli Çatılarda Mertek Altında Isı Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0060 - Çatı Arası Kullanılan Kırma/Eğimli Çatılarda Mertek Arasında Isı Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0060 - Çatı Arası Kullanılan Kırma/Eğimli Çatılarda Mertek Arasında Isı Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0060 - Çatı Arası Kullanılan Kırma/Eğimli Çatılarda Mertek Arasında Isı Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameÇatı Arası Kullanılan Kırma/Eğimli Çatılarda Mertek Arasında Isı Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Çatı Arası Kullanılan Kırma/Eğimli Çatılarda Mertek Arasında Isı Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Çatı arası kullanılan kırma/eğimli çatılarda mertek arasına yapılan ısı yalıtımı uygulamalarına ait detaylı bilgileri Çatı Arası Kullanılan Kırma/Eğimli Çatılarda Mertek Arasında Isı Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0061 - Çatı Arası Kullanılan Kırma/Eğimli Çatılarda Mertek Üzerinde Isı Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0061 - Çatı Arası Kullanılan Kırma/Eğimli Çatılarda Mertek Üzerinde Isı Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0061 - Çatı Arası Kullanılan Kırma/Eğimli Çatılarda Mertek Üzerinde Isı Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameÇatı Arası Kullanılan Kırma/Eğimli Çatılarda Mertek Üzerinde Isı Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Çatı Arası Kullanılan Kırma/Eğimli Çatılarda Mertek Üzerinde Isı Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Çatı arası kullanılan kırma/eğimli çatılarda mertek üzerine yapılan ısı yalıtımı uygulamalarına ait detaylı bilgileri Çatı Arası Kullanılan Kırma/Eğimli Çatılarda Mertek Üzerinde Isı Yalıtımı İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0062 - Isı Yalıtımı Bağlantı Elemanlarının Montaj İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0062 - Isı Yalıtımı Bağlantı Elemanlarının Montaj İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0062 - Isı Yalıtımı Bağlantı Elemanlarının Montaj İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameIsı Yalıtımı Bağlantı Elemanlarının Montaj İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Isı Yalıtımı Bağlantı Elemanlarının Montaj İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Dıştan ısı yalıtımında kullanılacak bağlantı elemanlarının montajına ait detaylı bilgileri Isı Yalıtımı Bağlantı Elemanlarının Montaj İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0063 - Yangın Durdurucu Malzemeler Uygulama İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0063 - Yangın Durdurucu Malzemeler Uygulama İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0063 - Yangın Durdurucu Malzemeler Uygulama İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameYangın Durdurucu Malzemeler Uygulama İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Yangın Durdurucu Malzemeler Uygulama İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Yangın esnasında oluşan alev, duman ve zehirli gazları belirli bir alanda hapsederek yayılmasını geciktirmek ve başka mahalleri etkilemelerini belirli bir süre engellemek olan yangına karşı dayanım özelliklerine sahip yangın durdurucu malzemelerin uygulama tariflerinin yapılmasına ait detaylı bilgileri Yangın Durdurucu Malzemeler Uygulama İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0064 - Genel Amaçlı Klasik Dış Sıva İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0064 - Genel Amaçlı Klasik Dış Sıva İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0064 - Genel Amaçlı Klasik Dış Sıva İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameGenel Amaçlı Klasik Dış Sıva İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Genel Amaçlı Klasik Dış Sıva İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Betonarme elemanlar, gazbeton, bims, tuğla, vb. yüzeylerin üzerine yapılacak sıva uygulama kurallarına ilişkin esaslara ait detaylı bilgileri Genel Amaçlı Klasik Dış Sıva İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0065 - Isı Yalıtımlı Dış Cephe Sıva İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0065 - Isı Yalıtımlı Dış Cephe Sıva İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0065 - Isı Yalıtımlı Dış Cephe Sıva İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameIsı Yalıtımlı Dış Cephe Sıva İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Isı Yalıtımlı Dış Cephe Sıva İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Dış cephe ısı yalıtımında kullanılan Isı Yalıtımlı Sıva ile dış duvarlarda ısı yalıtımı uygulama esaslarına ait detaylı bilgileri Isı Yalıtımlı Dış Cephe Sıva İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0066 - Genel Amaçlı Klasik İç Sıva İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0066 - Genel Amaçlı Klasik İç Sıva İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0066 - Genel Amaçlı Klasik İç Sıva İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameGenel Amaçlı Klasik İç Sıva İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Genel Amaçlı Klasik İç Sıva İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Betonarme elemanlar, gazbeton, bims, tuğla, vb. yüzeylerin üzerine yapılacak sıva uygulama kurallarına ilişkin esaslarına ait detaylı bilgileri Genel Amaçlı Klasik İç Sıva İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0067 - Isı Yalıtımlı İç Cephe Sıva İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0067 - Isı Yalıtımlı İç Cephe Sıva İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0067 - Isı Yalıtımlı İç Cephe Sıva İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameIsı Yalıtımlı İç Cephe Sıva İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Isı Yalıtımlı İç Cephe Sıva İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. İç cephe ısı yalıtımında kullanılan ısı yalıtımlı iç cephe sıva işleri uygulama esaslarına ait detaylı bilgileri Isı Yalıtımlı İç Cephe Sıva İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0068 - Saten Perdah Alçısı İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0068 - Saten Perdah Alçısı İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0068 - Saten Perdah Alçısı İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameSaten Perdah Alçısı İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Saten Perdah Alçısı İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Çimento esaslı sıva, alçı esaslı sıva ve alçı levhalar üzerinde boya öncesi son kat olarak uygulanan perdah alçısına ait detaylı uygulama bilgilerini Saten Perdah Alçısı İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0069 - El İle Uygulanan Perlitli Alçı Sıva İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0069 - El İle Uygulanan Perlitli Alçı Sıva İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0069 - El İle Uygulanan Perlitli Alçı Sıva İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameEl İle Uygulanan Perlitli Alçı Sıva İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. El İle Uygulanan Perlitli Alçı Sıva İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Tuğla, beton, gaz beton vb. tüm duvar ve tavan yüzeylerinde uygulanabilen, yüksek ve düşük alçı oranlı elle uygulanan alçı esaslı ürün ve uygulamaya ait detaylı bilgileri El İle Uygulanan Perlitli Alçı Sıva İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0070 - Makine İle Uygulanan Perlitli Alçı Sıva İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0070 - Makine İle Uygulanan Perlitli Alçı Sıva İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0070 - Makine İle Uygulanan Perlitli Alçı Sıva İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameMakine İle Uygulanan Perlitli Alçı Sıva İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Makine İle Uygulanan Perlitli Alçı Sıva İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Tuğla, beton, gaz beton vb. tüm duvar ve tavan yüzeylerinde uygulanabilen, yüksek ve düşük alçı oranlı makinayla uygulanan alçı esaslı ürünler ve uygulamasına ait detaylı bilgileri Makine İle Uygulanan Perlitli Alçı Sıva İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0071 - Dekoratif İç-Dış Sıva İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0071 - Dekoratif İç-Dış Sıva İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0071 - Dekoratif İç-Dış Sıva İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameDekoratif İç-Dış Sıva İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Dekoratif İç-Dış Sıva İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. İnşaat işlerinde iç ve dış cephelerde dekoratif sıva uygulanması işlerine ait detaylı bilgileri Dekoratif İç-Dış Sıva İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0072 - Çimento Esaslı Hazır İç Ve Dış Sıva İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0072 - Çimento Esaslı Hazır İç Ve Dış Sıva İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0072 - Çimento Esaslı Hazır İç Ve Dış Sıva İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameÇimento Esaslı Hazır İç Ve Dış Sıva İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Çimento Esaslı Hazır İç Ve Dış Sıva İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. İç ve dış mekânlarda, betonarme elemanlar, gazbeton, bims, tuğla, çimento esaslı levha, alçı esaslı levha vb. yüzeylerin üzerine yapılacak çimento esaslı sıva uygulama kurallarına ilişkin esasları Çimento Esaslı Hazır İç Ve Dış Sıva İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0073 - Deprem Yalıtım Sistemleri (Sismik İzolatörler) Montaj İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0073 - Deprem Yalıtım Sistemleri (Sismik İzolatörler) Montaj İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0073 - Deprem Yalıtım Sistemleri (Sismik İzolatörler) Montaj İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameDeprem Yalıtım Sistemleri (Sismik İzolatörler) Montaj İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Deprem Yalıtım Sistemleri (Sismik İzolatörler) Montaj İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Deprem yalıtımında elastomer ve eğri yüzeyli sürtünmeli yalıtım birimlerinin kullanımına ait esasları Deprem Yalıtım Sistemleri (Sismik İzolatörler) Montaj İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0074 - Donatılı Gazbeton Duvar Elemanları ile Gürültü Bariyeri İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0074 - Donatılı Gazbeton Duvar Elemanları ile Gürültü Bariyeri İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0074 - Donatılı Gazbeton Duvar Elemanları ile Gürültü Bariyeri İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameDonatılı Gazbeton Duvar Elemanları ile Gürültü Bariyeri İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Donatılı Gazbeton Duvar Elemanları ile Gürültü Bariyeri İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Donatılı gazbeton duvar elemanları ile gürültü bariyeri yapılmasına ilişkin uygulama esaslarına ait bilgileri Donatılı Gazbeton Duvar Elemanları ile Gürültü Bariyeri İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0075 - Ön Üretimli (Prefabrik) Beton Gürültü Bariyeri İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0075 - Ön Üretimli (Prefabrik) Beton Gürültü Bariyeri İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0075 - Ön Üretimli (Prefabrik) Beton Gürültü Bariyeri İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameÖn Üretimli (Prefabrik) Beton Gürültü Bariyeri İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Ön Üretimli (Prefabrik) Beton Gürültü Bariyeri İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Ön üretimli beton gürültü bariyerlerinin ve bu bariyerlerin sahada montajında kullanılacak montaj dikmesi elemanlarının uygulama kurallarına ilişkin esaslarına ait bilgileri Ön Üretimli (Prefabrik) Beton Gürültü Bariyeri İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0076 - PVC Gürültü Bariyeri İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0076 - PVC Gürültü Bariyeri İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0076 - PVC Gürültü Bariyeri İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnamePVC Gürültü Bariyeri İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. PVC Gürültü Bariyeri İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. PVC gürültü bariyerlerinin ve bu bariyerlerin sahada montajında kullanılacak çelik konstrüksiyon elemanlarının uygulama kurallarına ilişkin esaslarına ait bilgileri PVC Gürültü Bariyeri İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0077 -Solid Polikarbonat ve Akrilik Gürültü Bariyeri İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0077 -Solid Polikarbonat ve Akrilik Gürültü Bariyeri İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0077 -Solid Polikarbonat ve Akrilik Gürültü Bariyeri İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameSolid Polikarbonat ve Akrilik Gürültü Bariyeri İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Solid Polikarbonat ve Akrilik Gürültü Bariyeri İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Çeşitli gürültülerin azaltılması amacıyla solid polikarbonat ve/veya akrilik levha panel elemanları ile gürültü bariyeri yapılmasına ilişkin uygulama esaslarına ait bilgileri Solid Polikarbonat ve Akrilik Gürültü Bariyeri İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0078 - Kauçuk Gürültü Bariyeri İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0078 - Kauçuk Gürültü Bariyeri İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0078 - Kauçuk Gürültü Bariyeri İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameKauçuk Gürültü Bariyeri İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Kauçuk Gürültü Bariyeri İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Çeşitli gürültülerin azaltılması amacıyla çelik konstrüksiyon arasına kauçuk levhalar ile gürültü bariyeri yapılmasına ilişkin esaslarını Kauçuk Gürültü Bariyeri İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0079 - Metal Sandviç Panel Gürültü Bariyeri İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0079 - Metal Sandviç Panel Gürültü Bariyeri İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0079 - Metal Sandviç Panel Gürültü Bariyeri İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameMetal Sandviç Panel Gürültü Bariyeri İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Metal Sandviç Panel Gürültü Bariyeri İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Metal sandviç paneller kullanılarak gürültü bariyeri yapılmasına ilişkin esaslarına ait bilgileri Metal Sandviç Panel Gürültü Bariyeri İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.


Y01.0080 - Cam Elyaf Takviyeli Beton Gürültü Bariyeri İşleri Genel Teknik Şartnamesi


Y01.0080 - Cam Elyaf Takviyeli Beton Gürültü Bariyeri İşleri Genel Teknik Şartnamesi Y01.0080 - Cam Elyaf Takviyeli Beton Gürültü Bariyeri İşleri Genel Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameCam Elyaf Takviyeli Beton Gürültü Bariyeri İşleri Genel Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Cam Elyaf Takviyeli Beton Gürültü Bariyeri İşleri Genel Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Cam elyaf takviyeli, çelik karkaslı beton gürültü panelleri montajına ait uygulama esaslarına ait bilgileri Cam Elyaf Takviyeli Beton Gürültü Bariyeri İşleri Genel Teknik Şartnamesinde bulabilirsiniz.