P02.02 - İçmimari Proje Çizimi ve Sunumu ile İhale Dokümanlarının Hazırlanması Teknik Şartnamesi


P02.02 - İçmimari Proje Çizimi ve Sunumu ile İhale Dokümanlarının Hazırlanması Teknik Şartnamesi P02.02 - İçmimari Proje Çizimi ve Sunumu ile İhale Dokümanlarının Hazırlanması Teknik Şartnamesi

Teknik Şartnameİçmimari Proje Çizimi ve Sunumu ile İhale Dokümanlarının Hazırlanması Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. İçmimari Proje Hizmet Alım İşlerinizde İçmimari Proje Çizim ve Sunuş Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. İç mimarlık, mekânların estetik ihtiyacından doğmuş bir iş koludur. Mekânların tasarlanmasında estetik yönü ele alan, mekânı daha hoş, daha güzel, daha kullanışlı veya daha gösterişli hale getirilmesi tamamen iç mimarların geniş alanlarını tanımlar. İç mimarlık, bir mekânı kullanım amaçlarını göz önüne alarak tüm kullanıcı ihtiyaçlarının analizinin yapılıp mekânın amacına yönelik olarak tasarlanmasını hedefler. Birçok farklı alanda iç mimarlık ihtiyaca yönelik çalışmalar gerçekleştirir. İç mimarlar; ev, ofis, otel, mağaza, restoran, kafe ve benzeri birçok alanda farklı bakış açılarını göz önünde bulundurarak geniş kapsamlı düşünme ve analiz sonucu tasarım çalışmaları yaparlar.


P02.03 - Çevre Düzenleme (Peyzaj Tasarımı) Projesi Çizimi ve Sunumu ile İhale Dokümanlarının Hazırlanması Teknik Şartnamesi


P02.03 - Çevre Düzenleme (Peyzaj Tasarımı) Projesi Çizimi ve Sunumu ile İhale Dokümanlarının Hazırlanması Teknik Şartnamesi P02.03 - Çevre Düzenleme (Peyzaj Tasarımı) Projesi Çizimi ve Sunumu ile İhale Dokümanlarının Hazırlanması Teknik Şartnamesi

Teknik ŞartnameÇevre Düzenleme (Peyzaj Tasarımı) Projesi Çizimi ve Sunumu ile İhale Dokümanlarının Hazırlanması Teknik Şartnamesini inceleyebilir ve/veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Çevre Düzenleme (Peyzaj Tasarımı) Projesi Çizimi ve Sunumu ile İhale Dokümanlarının Hazırlanması Teknik Şartnamesini aynen veya şartlarınıza uyarlayarak kullanabilirsiniz. Peyzaj projesi, imarlı alanlarda yapı tarifi dışında kalan açık ve yeşil alanlar ile çatı ve atrium mekanlarının; belediye mücavir alan sınırları içi ile değişik nitelikteki özel tanımlı kullanımlara ayrılan alanlarda ekolojik, doğal ve kültürel verilere dayalı üretilen fiziksel plan ve tasarım projeleridir.